Chargement de la page en cours... 


زجل

مَا نَكْذَبْ عْل

 مَا نَكْذَبْ عْلِيكْ
يا لْغالي؟ مَا نَكْذَبْ عْلِيكْ
يا لْغالي؟
ولَكْذُوبْ عْلَى الله
حْرامْ!!!
لا تْخَلِّيني نْصَدَّقْ
بْلِي أنا
عْريسْ لَغْرامْ!!!!
لا تْخَلِّي ليلي سْهادْ
وَتْسَهَّرْ
نْجُومْ مْعايَ!!!
راني بْلَى بِيكْ
عاشَقْ ظْلامْ!!!!
لا تَطْلَبْ وَدِّي وَصْفايا
والله عالَمْ
وما نَحْتاجْ مَنَكْ
وْسامْ!!!!
لي طْلَبْتِيهْ أنا لِيكْ
واسْتَخْدَمْني؟؟
تَلْقاني ليكْ
خَدَّامْ...
ما نَكْذَبْ عْليكْ
يا لْغالي
وَلْكذُوبْ على الله
حرامْ....
ما يَنفعْ تْسَعَّرْ ناري
ناري شاعلة
عْلى طولْ لِييامْ!!!!
ما تَحْلَفْ لي
واخَّا حَلَّفْتَكْ!!!!!!!
راها مَنَّكْ
نَزْوَة وَكْلامْ؟؟؟؟
وْأنا لا تَيَّقْنِي!!
عَنْدي مْعا
لْحُبْ
تاراتْ وَخصَامْ